Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.684.514.64 RSD
2.Zaduženje
1.362.914.92 RSD
3.Odobrenje
100.890.58 RSD
4.Novo stanje
4.422.490.30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.07.2020. godine

1.Ostala plaćanja - RFZO NS povrat sredstava
1.362.914.92 RSD
Ukupno:
1.362.914.92 RSD