Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
11.045.360,45 RSD
2.Zaduženje
1.583.354,27 RSD
3.Odobrenje
223.188,00 RSD
4.Novo stanje
9.685.194,18 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.07.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.07.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
951.577,80 RSD
2.Ostala plaćanja
631.776,47 RSD
Ukupno:
1.583.354,27 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.07.2023. godine