Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.764.676,45 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
161.169,00 RSD
4.Novo stanje
1.925.845,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.08.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
1.293.346.43 RSD
Ukupno:
1.293.346.43 RSD