Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.972.956,92 RSD
2.Zaduženje
742.094,68 RSD
3.Odobrenje
2.554.830,14 RSD
4.Novo stanje
8.785.692,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.08.2020. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.221.407,96 RSD
2.Lekovi
28.050,00 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
671.583,34 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
296.375,00 RSD
Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.08.2020. godine

1.Prevoz
313.750,91 RSD
2.Lekovi
259.813,84 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
168.529,93 RSD
Ukupno:
742.094,68 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.08.2020. godine