Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.08.2021. godine

1.Prethodno stanje
11.340.923,02 RSD
2.Zaduženje
619.024,39 RSD
3.Odobrenje
134.293,96 RSD
4.Novo stanje
10.856.192,59 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.08.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.08.2021. godine

1.Energenti - Knez petrol
619.024,39 RSD
Ukupno:
619.024,39 RSD