Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.08.2022. godine

1.Prethodno stanje
8.244.389,01 RSD
2.Zaduženje
1.880.248,35 RSD
3.Odobrenje
150.344,84 RSD
4.Novo stanje
6.514.485,50 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.08.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.08.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
403.530,00 RSD
2.Ostala plaćanja
1.476.718,35 RSD
Ukupno:
1.880.248,35 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.08.2022. godine