Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.08.2023. godine

1.Prethodno stanje
9.762.964,25 RSD
2.Zaduženje
282.594,30 RSD
3.Odobrenje
1.232.321,39 RSD
4.Novo stanje
10.712.691,34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.08.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
472.418,24 RSD
2.Energenti
637.878,15 RSD
Ukupno:
1.232.321,39 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.08.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
83.812,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
189.332,00 RSD
3.Ostala plaćanja
9.450,30 RSD
Ukupno:
282.594,30 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.08.2023. godine