Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.898.570,04 RSD
2.Zaduženje
2.473.058,47 RSD
3.Odobrenje
956.759,12 RSD
4.Novo stanje
7.382.270,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.09.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.09.2020. godine

1.Lekovi
178.872,32 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.504.362,01 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
137.521,92 RSD
4.Lekovi van ugovora
652.302,22 RSD
Ukupno:
2.473.058,47 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.09.2020. godine