Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
9.590.087,99 RSD
2.Zaduženje
52.557,00 RSD
3.Odobrenje
265.423,00 RSD
4.Novo stanje
9.802.953,99 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.10.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
51.557,00 RSD
Ukupno:
52.557,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.10.2019. godine