Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
12.926.051,56 RSD
2.Zaduženje
909.115,33 RSD
3.Odobrenje
200.794,00 RSD
4.Novo stanje
12.217.730,23 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.10.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.10.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
19.200,00 RSD
2.Ostala plaćanja
889.915,33 RSD
Ukupno:
909.115,33 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.10.2022. godine