Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.735.970,17 RSD
2.Zaduženje
8.700,00 RSD
3.Odobrenje
136.060,58 RSD
4.Novo stanje
6.863.330,75 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.11.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.11.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
8.700,00 RSD
Ukupno:
8.700,00 RSD