Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
9.946.531,13 RSD
2.Zaduženje
236.551,74 RSD
3.Odobrenje
6.376.760,31 RSD
4.Novo stanje
16.086.739,70 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.11.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.680.138,98 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
6.215.222,31 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.11.2022. godine

1.Ostala plaćanja - Povrat sredstava RFZO-u
236.551,74 RSD
Ukupno:
236.551,74 RSD