Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.728.990,42 RSD
2.Zaduženje
738.824,77 RSD
3.Odobrenje
165.661,00 RSD
4.Novo stanje
12.155.826,65 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.11.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.11.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
59.687,87 RSD
2.Ostala plaćanja
679.136,90 RSD
Ukupno:
738.824,77 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.11.2023. godine