Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.744.830,45 RSD
2.Zaduženje
1.890.418,44 RSD
3.Odobrenje
3.263.842,75 RSD
4.Novo stanje
8.118.254,76 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.12.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.12.2019. godine

1.Lekovi
305.571,20 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
492.838,32 RSD
3.Lekovi van ugovora
209.609,34 RSD
4.Ostala plaćanja
882.399,58 RSD
Ukupno:
1.890.418,44 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.12.2019. godine