Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 10.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.480.254,47 RSD
2.Zaduženje
793.129,69 RSD
3.Odobrenje
166.698,96 RSD
4.Novo stanje
7.853.823,74 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 10.12.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 10.12.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
51.197,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
18.037,67 RSD
3.Ostala plaćanja
723.895,02 RSD
Ukupno:
793.129,69 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 10.12.2021. godine