Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 12.06.2016. godine

1.Prethodno stanje
14.606.742,21 RSD
2.Zaduženje
3.076.913,08 RSD
3.Odobrenje
1.018.911,11 RSD
4.Novo stanje
12.548.740,24 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 12.06.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 12.06.2016. godine

1.Plate
- RSD
2.Prevoz
- RSD
3.lekovi, sanitetski, vakcine
- RSD
4.Ostali indirektni troškovi
54.581,82 RSD
Ukupno:
34.581,82 RSD