Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.01.2017. godine

1.Prethodno stanje
12.467.120,55 RSD
2.Zaduženje
1.739.136,41 RSD
3.Odobrenje
126.326,00 RSD
4.Novo stanje
10.854.310,14 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.01.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.01.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
16.211,86 RSD
Ukupno:
16.211,86 RSD