Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
32.936.073,87 RSD
2.Zaduženje
14.011.382,17 RSD
3.Odobrenje
74.319,58 RSD
4.Novo stanje
18.999.011,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.01.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.01.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
10.859.259,97 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
2.874.610,22 RSD
3.Ostala plaćanja
277.511,98 RSD
Ukupno:
14.011.382,17 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.01.2021. godine