Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.01.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.815.120,09 RSD
2.Zaduženje
10.667.085,83 RSD
3.Odobrenje
10.337.156,07 RSD
4.Novo stanje
7.485.190,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.01.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
6.010.151,61 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.659.800,27 RSD
3.Energenti
2.503.368,32 RSD
Ukupno:
10.264.320,20 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.01.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
6.367.140,15 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.659.800,27 RSD
3.Energenti
2.503.368,32 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
76.817,44 RSD
5.Ostala plaćanja
59.959,65 RSD
Ukupno:
10.667.085,83 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.01.2022. godine