Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.01.2023. godine

1.Prethodno stanje
7.074.737,93 RSD
2.Zaduženje
553.871,98 RSD
3.Odobrenje
160.149,00 RSD
4.Novo stanje
6.681.014,95 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.01.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.01.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
513.231,43 RSD
2.Ostala plaćanja
40.640,55 RSD
Ukupno:
553.871,98 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.01.2023. godine