Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
7.232.707,55 RSD
2.Zaduženje
994,74 RSD
3.Odobrenje
142.121,00 RSD
4.Novo stanje
7.373.833,81 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.01.2024. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknada za usluge koje vrši UT Bg
994,74 RSD
Ukupno:
994,74 RSD