Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.10.2018. godine

1.Prethodno stanje
7.090.314,63 RSD
2.Zaduženje
870.840,24 RSD
3.Odobrenje
207.834,00 RSD
4.Novo stanje
6.427.308,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.10.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.10.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
274.540,03 RSD
Ukupno:
RSD