Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.02.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.152.260,98 RSD
2.Zaduženje
1.065.709,32 RSD
3.Odobrenje
283.928,79 RSD
4.Novo stanje
6.370.480,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.02.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.02.2020. godine

1.Lekovi
77.236,50 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
933.595,21 RSD
3.Ostala plaćanja
54.877,61 RSD
Ukupno:
1.065.709,32 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.02.2020. godine