Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.02.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.383.270,03 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
243.297,00 RSD
4.Novo stanje
6.626.567,03 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.02.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.02.2019. godine

1.Ostala plaćanja
989.194,80 RSD
Ukupno:
989.194,80 RSD