Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.02.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.628.288,57 RSD
2.Zaduženje
30.077,06 RSD
3.Odobrenje
124.829,00 RSD
4.Novo stanje
9.723.040,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.02.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.02.2021. godine

1.Ostala plaćanja - Usluge koje vrši UT
30.077,06 RSD
Ukupno:
30.077,06 RSD