Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.02.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.725.383,80 RSD
2.Zaduženje
58.722,75 RSD
3.Odobrenje
8.165.941,40 RSD
4.Novo stanje
13.832.602,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.02.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
7.987.571,14 RSD
Ukupno:
7.987.571,14 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.02.2022. godine

1.Ostala plaćanja - MF-Naknade za usluge koje vrši UT-Bg
58.722,75 RSD
Ukupno:
58.722,75 RSD