Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.03.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.936.508,51 RSD
2.Zaduženje
671.320,21 RSD
3.Odobrenje
210.259,00 RSD
4.Novo stanje
5.475.447,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.03.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.03.2020. godine

1.Prevoz
151.438,42 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
463.495,18 RSD
3.Ostala plaćanja
56.386,61 RSD
Ukupno:
671.320,21 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.03.2020. godine