Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.523.997,60 RSD
2.Zaduženje
731.318,65 RSD
3.Odobrenje
372.460,00 RSD
4.Novo stanje
5.165.138,95 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.03.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.03.2019. godine

1.Prevoz
1.100,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
134.160,00 RSD
3.Ostala plaćanja
596.058,65 RSD
Ukupno:
731.318,65 RSD