Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.583.851,56 RSD
2.Zaduženje
5.910.991,76 RSD
3.Odobrenje
4.410.931,51 RSD
4.Novo stanje
6.083.791,31 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.03.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.03.2022. godine

1.Prevoz
1.399.252,99 RSD
2.Lekovi
432.262,93 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
3.067.777,32 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
119.200.00 RSD
5.Lekovi van ugovora
764.002,14 RSD
6.Ostala plaćanja
128.501,38 RSD
Ukupno:
5.910.991,76 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.03.2022. godine