Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.742.484,95 RSD
2.Zaduženje
787.607,12 RSD
3.Odobrenje
424.945,88 RSD
4.Novo stanje
5.379.823,71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.03.2024. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
227.940,88 RSD
Ukupno:
227.940,88 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.03.2024. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
787.607,12 RSD
Ukupno:
787.607,12 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.03.2024. godine