Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.694.681,24 RSD
2.Zaduženje
156.439,41 RSD
3.Odobrenje
238.197,00 RSD
4.Novo stanje
4.776.438,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.04.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
93.464,00 RSD
2.Ostala plaćanja, 11.858,64 Min. Fin. Poreska uprava-Novi Sad i 51.116,77 MF-Naknade za usluge koje vrši UT-Beograd
62.975,41 RSD
Ukupno:
156.439,41 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.04.2019. godine