Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.749.311,90 RSD
2.Zaduženje
1.625,68 RSD
3.Odobrenje
126.794,00 RSD
4.Novo stanje
6.874.480,22 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.04.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.04.2023. godine

1.Ostala plaćanja - MF- Naknade za usluge UT Bg
1.625,68 RSD
Ukupno:
1.625,68 RSD