Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.05.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.090.873.41 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
221.179.00 RSD
4.Novo stanje
4.313.052.41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.05.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.05.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
901.864.30 RSD
2.Ostala plaćanja
504.920.37 RSD
Ukupno:
1.406.784.67 RSD