Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.755.762,15 RSD
2.Zaduženje
396.699,92 RSD
3.Odobrenje
226.176,00 RSD
4.Novo stanje
2.585.238,23 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.05.2018. godine

1.Prevoz
10.300,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
49.141,99 RSD
Ukupno:
59.441,99 RSD