Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
10.042.307,30 RSD
2.Zaduženje
48.326,54 RSD
3.Odobrenje
24.060,00 RSD
4.Novo stanje
10.018.040,76 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.05.2020. godine

1.Lekovi
5.610,00 RSD
Ukupno:
5.610,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.05.2020. godine

1.Prevoz
10.241,47 RSD
2.Ostala plaćanja - – Uprava trezora
38.085,07 RSD
Ukupno:
48.326,54 RSD