Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.05.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.977.032,30 RSD
2.Zaduženje
2.046.284,72 RSD
3.Odobrenje
1.668.874,54 RSD
4.Novo stanje
7.599.622,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.05.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.05.2022. godine

1.Lekovi
1.350.245,05 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
621.801,00 RSD
3.Ostala plaćanja
74.238,67 RSD
Ukupno:
2.046.284,72 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.05.2022. godine