Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
7.213.545,95 RSD
2.Zaduženje
511.206,38 RSD
3.Odobrenje
200.492,08 RSD
4.Novo stanje
6.902.831,65 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.05.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.05.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
503.458,90 RSD
2.Ostala plaćanja
7.748,05 RSD
Ukupno:
511.206,38 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.05.2023. godine