Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.06.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.067.061,66 RSD
2.Zaduženje
598.774,09 RSD
3.Odobrenje
2.747.047,58 RSD
4.Novo stanje
6.215.335,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.06.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.06.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.771.601,21 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
235.931,84 RSD
Ukupno:
3.007.533,05 RSD