Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.208.262,07 RSD
2.Zaduženje
118.322,15 RSD
3.Odobrenje
129.110,00 RSD
4.Novo stanje
6.219.049,92 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.06.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.06.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
76.120,00 RSD
2.Ostala plaćanja
42.202,15 RSD
Ukupno:
118.322,15 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.06.2020. godine