Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.310.498,12 RSD
2.Zaduženje
289.886,18 RSD
3.Odobrenje
167.977,00 RSD
4.Novo stanje
6.188.588,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.06.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.06.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
258.971,85 RSD
2.Ostala plaćanja - Nakanad za usluge koje vrsi UT
30.914,33 RSD
Ukupno:
289.886,18 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.06.2019. godine