Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.07.2017. godine

1.Prethodno stanje
863.524.80 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
5.160.790.02 RSD
4.Novo stanje
6.024.314.82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.07.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.07.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
379.904.01 RSD
2.Ostala plaćanja
4.040.949.01 RSD
Ukupno:
4.420.853.02 RSD