Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.113.996,00 RSD
2.Zaduženje
1.154.972,94 RSD
3.Odobrenje
176.403,00 RSD
4.Novo stanje
2.135.426,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.07.2018. godine

1.Ostala plaćanja
116.606,11 RSD
Ukupno:
116.606,11 RSD