Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.380.196,27 RSD
2.Zaduženje
2.056.352,38 RSD
3.Odobrenje
158.488,00 RSD
4.Novo stanje
6.482.331,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.07.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.07.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.006.307,47 RSD
2.Ostala plaćanja - Naknade za usluge koje vrši - Beograd
50.044,91 RSD
Ukupno:
2.056,352,38 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.07.2019. godine