Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.07.2022. godine

1.Prethodno stanje
8.074.941,07 RSD
2.Zaduženje
1.372.441,63 RSD
3.Odobrenje
155.209,84 RSD
4.Novo stanje
6.857.709,28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.07.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.07.2022. godine

1.Prevoz
1.084.352,18 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
242.999,99 RSD
3.Ostala plaćanja
45.089,46 RSD
Ukupno:
1.372.441,63 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.07.2022. godine