Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
9.685.194,18 RSD
2.Zaduženje
21.976,62 RSD
3.Odobrenje
139.019,00 RSD
4.Novo stanje
9.802.236,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.07.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.07.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
18.800,00 RSD
2.Ostala plaćanja
3.176,62 RSD
Ukupno:
21.976,62 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.07.2023. godine