Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.925.845,45 RSD
2.Zaduženje
1.293.346,43 RSD
3.Odobrenje
154.183,00 RSD
4.Novo stanje
786.682,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.08.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
77.512,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
36.486,12 RSD
Ukupno:
113.998,12 RSD