Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.785.692,38 RSD
2.Zaduženje
2.599.267,03 RSD
3.Odobrenje
96.141,68 RSD
4.Novo stanje
6.282.567,03 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.08.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.08.2020. godine

1.Prevoz
153.509,36 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.221.407,96 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
896.398,12 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
300.053,90 RSD
5.Ostala plaćanja
27.897,69 RSD
Ukupno:
2.599.267,03 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.08.2020. godine