Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.08.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.856.192,59 RSD
2.Zaduženje
534.000,83 RSD
3.Odobrenje
314.799,50 RSD
4.Novo stanje
10.636.991,26 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.08.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.08.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
475.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
59.000,83 RSD
Ukupno:
534.000,83 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.08.2021. godine