Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.08.2023. godine

1.Prethodno stanje
10.712.691,34 RSD
2.Zaduženje
2.176.509,37 RSD
3.Odobrenje
1.136.512,00 RSD
4.Novo stanje
9.672.693,97 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.08.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.036.177,00 RSD
Ukupno:
1.036.177,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.08.2023. godine

1.Plate
29.030,47 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.036.177,00 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
472.418,24 RSD
4.Energenti
637.878,15 RSD
5.Ostala plaćanja
1.005,51 RSD
Ukupno:
2.176.509,37 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 11.08.2023. godine