Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 11.09.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.886.810,74 RSD
2.Zaduženje
367.379,06 RSD
3.Odobrenje
473.675,88 RSD
4.Novo stanje
3.993.107,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 11.09.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 11.09.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
511.438,93 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
336.118,04 RSD
3.Ostala plaćanja
279.228,88 RSD
Ukupno:
1.126.785,85 RSD